Kaderbrief 2020-2024

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 4 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Prestatie 4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park wordt toegevoegd.
Het project noord-zuid verbindingsas is een project op het LBSP ter verbetering van de doorstroming en veiligheid voor vooral de fiets in het gebied tussen Hogeschool en LUMC. Het project is opgenomen in het uitvoeringsprogramma Leiden Duurzaam Bereikbaar en betreft de route van Darwinweg tot en met de rotonde Posthof. In de vastgestelde Programmabegroting 2019 is hier reeds 15 miljoen voor gereserveerd. Het project is nu in de begroting onderdeel van 4C1.5 Verbeteren knelpunten wegennet. Omdat het een project is met een fors eigen budget, verdient het ook een eigen prestatie-eigenaar.

Prestatie 4A2.2 verbeteren aanlooproutes Centrum vervalt.
De kapitaallasten op deze prestatie worden verhangen naar prestatie 4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid.

Prestatie 4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt vervalt.
De twee kostenplaatsen worden verplaatst naar de prestatie 4D1.4 (uitvoeren maatregelen autoparkeren).

Doelenboom begroting 2020:

4A Fietsers en voetgangers

Doel

Prestatie

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A.1.2 Verbeteren Fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

4D Parkeren

Doel

Prestatie

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.3 Parkeermanagement

4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

Doelenboom begroting 2021:

4A Fietsers en voetgangers

Doel

Prestaties

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

4A1.3 Noord-zuid verbindingsas Leiden Bio Science Park

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4D Parkeren

Doel

Prestaties

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Parkeermanagement

4D1.3 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.4 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren