Kaderbrief 2023-2027

Totaaloverzicht autonoom

Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen die niet of nauwelijks beïnvloedbaar zijn en voortvloeien uit bijvoorbeeld rijksbeleid of in het verleden (vrijvallende) aangegane verplichtingen.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2023

2024

2025

2026

2027

AD

AD.01

Ontwikkeling Algemene uitkering gemeentefonds

L

S

-2.900

-3.633

-4.010

-4.505

-4.505

   

B

S

-6.604

-4.904

-5.070

-1.313

-10.566

Totaal AD

    

-9.504

-8.538

-9.081

-5.819

-15.072

Tot.

    

-9.504

-8.538

-9.081

-5.819

-15.072

Bedragen x 1.000,-