Kaderbrief 2021-2025

Totaaloverzicht budgettair neutraal

Budgettair neutrale wijzigingen betreft budget wijzigingen die binnen een programma worden gedekt.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

1

01.01

Formatie project administratieve leegstand

B

S

-125

-250

-250

-250

-250

   

L

S

125

250

250

250

250

Totaal 1

    

0

0

0

0

0

3

03.01

Programma Kennisstad

B

I

-226

    
   

L

I

226

    

Totaal 3

    

0

    

4

04.01

Kruispunt Sweelincklaan - Debussystraat met de Vijf Meilaan

L

S

 

7

7

7

7

      

-7

-7

-7

-7

 

04.02

Marketing en communicatie bereikbaarheid parkeergarages

B

I

-50

-50

-50

-50

 
   

L

I

50

50

50

50

 
 

04.03

Vervangen brandmeldinstallatie Haarlemmerstraatgarage

B

S

0

-12

-12

-12

-12

   

L

S

0

12

12

12

12

 

04.04

Masterplan Houtkwartier

L

S

 

7

45

44

44

      

-7

-45

-44

-44

 

04.05

Reconstructie Churchilllaan

L

S

 

10

60

151

150

      

-10

-60

-151

-150

 

04.06

Infra Lammenschansweg-Zuid

L

S

  

15

95

95

       

-15

-95

-95

 

04.07

Dekking van incidentele kosten voor maatregelen uit programma autoluw

B

I

-482

482

   
   

L

I

482

-482

   
 

04.08

Ontsluiting Intratuin

L

I

     
 

04.09

Centrumroute deeltracé Schutterveld

L

I

     
 

04.10

Plankosten definitiefase infra

B

I

-5.544

    
    

S

  

80

80

141

   

L

I

5.544

    
    

S

 

0

-80

-80

-141

 

04.11

Aanvullend krediet voor verdere planstudie restopgave fietsparkeren Leiden CS

B

I

-200

    
   

L

I

200

    

Totaal 4

    

0

0

0

0

0

5

05.01

Lagere opbrengsten papier en glas

B

S

206

206

206

206

206

     

-329

-329

-329

-329

-329

   

L

S

123

123

123

123

123

 

05.02

Kosten havenmeesters passantenhaven

B

S

-45

-45

-45

-45

-45

   

L

S

45

45

45

45

45

 

05.03

Bijdrage aan de Limes Bubble Barrier (LBB) te Katwijk

B

I

-8

-3

-3

-2

 
   

L

I

8

8

8

6

4

    

S

 

-5

-5

-5

-4

 

05.04

Samenvoeging diverse parken in één krediet Parken

L

S

 

35

35

35

34

      

-35

-35

-35

-34

 

05.05

Aanvullend krediet voor herinrichting 'Kimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost'.

L

I

     
    

S

 

2

11

11

11

      

-2

-11

-11

-11

Totaal 5

    

0

0

0

0

0

6

06.01

Opleidingsklas plantoetsers Omgevingsvergunningen

B

I

-200

-200

-200

  
   

L

I

200

200

200

  
 

06.02

Inpassen nieuwe software VTH in gemeentelijke IT omgeving.

B

I

-400

-125

-125

  
   

L

I

400

125

125

  
 

06.03

Uitvoeringskosten project Ter Haarkade

B

I

-100

    
   

L

I

100

    
 

06.04

Actualisatie FPDS

B

I

-900

    
    

S

 

60

60

60

60

   

L

I

900

    
    

S

0

-60

-60

-60

-60

Totaal 6

    

0

0

0

0

0

7

07.01

Beheerplan 2022-2026 onderdeel spelen

L

S

  

2

6

6

       

-2

-6

-6

 

07.02

Uitbreiding schoolgebouwen OZB

B

S

-418

-495

-520

-520

-520

   

L

S

418

495

520

520

520

Totaal 7

    

0

0

0

0

0

8

08.01

Renovatie buitenbad de Vliet

L

S

 

8

7

7

7

      

-8

-7

-7

-7

 

08.02

Verplaatsen FC Boshuizen

B

I

-187

    
     

-26

-26

-26

-26

-26

   

L

I

187

    
     

26

26

26

26

26

    

S

7

6

6

6

6

     

-7

-6

-6

-6

-6

 

08.03

Beheerplan Sport 2022-2026

B

S

  

-40

-40

-40

   

L

I

 

259

   
    

S

 

17

93

117

98

      

-276

-53

-77

-58

 

08.04

Beschikbaar stellen programmagelden museum De Lakenhal

B

I

-149

    
   

L

I

149

    
 

08.05

Inzet rijksmiddelen voor cultuur i.v.m. corona-epidemie

B

I

558

    
   

L

I

-558

    

Totaal 8

    

0

0

0

0

0

9

09.01

Koploperproject doorontwikkeling cliëntondersteuning (SD)

B

I

-200

-200

   
   

L

I

200

200

   

Totaal 9

    

0

0

   

OH

OH.01

Voortzetting ontwikkelpool

L

I

 

100

   
      

-100

   
 

OH.02

Vervanging GIS-systeem voor het fysieke domein

L

I

172

    
     

-172

    
    

S

 

10

10

10

10

      

-10

-10

-10

-10

 

OH.03

Verduurzaming wagenpark 2021-2023

L

S

 

55

54

75

74

      

-55

-54

-75

-74

 

OH.04

Hybride vergaderen

L

S

 

11

11

11

11

      

-11

-11

-11

-11

 

OH.05

Omzetting kredieten ZaakGericht Werken en Join naar nieuw krediet ZGW fase 2

L

S

 

126

125

124

123

      

-126

-125

-124

-123

Totaal OH

    

0

0

0

0

0

Tot.

    

0

0

0

0

0

Bedragen x 1.000,-