Ga naar boven

Totaaloverzicht budgettair neutraal

Budgettair neutrale wijzigingen betreft budget wijzigingen die binnen een programma worden gedekt.

Aanm

Onderwerp

L/B

2020

2021

2022

2023

01.06

Doorontwikkeling ESB

L

25

25

25

25

B

-25

-25

-25

-25

05.11

Krediet Churchill brug, kapit

L

14

14

14

14

05.12

Krediet beweegbare bruggen

L

-18

-18

-18

-17

05.13

Krediet lagers Rembrandtbrug

L

3

3

3

3

05.15

Bomenfonds

L

-700

-700

0

0

B

700

700

0

0

07.11

It takes a Village to Raise A Child (VRAC)

L

180

156

57

0

B

-180

-156

-57

0

08.06

Extra inzet Combinatiefunctionaris cultuur / de Cultuurcoach

L

108

108

108

108

B

-108

-108

-108

-108

08.07

Eigenaren OZB nieuwbouw Ijshal

L

0

0

70

70

B

0

0

-70

-70

Totaal

0

0

0

0