Kaderbrief 2023-2027

Totaaloverzicht budgettair neutraal

Budgettair neutrale wijzigingen betreft budget wijzigingen die binnen een programma worden gedekt.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2023

2024

2025

2026

2027

04

04.01

Prijsstijgingen herinrichting Vrijheidslaan en de Zoeterwoudseweg

L

S

 

-4

-3

-3

-3

      

4

3

3

3

 

04.02

Tijdelijke verkeersmaatregelen stationsgebied

L

S

  

-7

-7

-7

       

7

7

7

 

04.03

Fietsparkeren de Vink

L

S

  

-6

-6

-6

       

6

6

6

 

04.04

Verlagen onttrekking Parkeerreserve t.b.v. bereikbaarheidsprojecten

L

I

   

-4.000

 
    

S

    

-100

   

B

I

   

4.000

 
    

S

    

100

Totaal 04

     

0

0

0

0

05

05.01

Beheer- en onderhoudskosten diverse nieuwe ontwikkelingen

L

S

-101

-101

-101

-101

-101

     

101

101

101

101

101

 

05.02

Aanleg nieuwe volkstuinen Oostvlietpolder

L

I

791

    
    

S

  

20

20

20

   

B

I

-791

    
    

S

  

-20

-20

-20

 

05.03

Krediet herstel natuurwaarden Oostvlietpolder

L

I

750

    
    

S

  

30

30

30

   

B

I

-750

    
    

S

  

-30

-30

-30

 

05.04

Subsidie strategisch Plan Verkeersveiligheid 2020 voor Wijkvervangingsproject Professorenwijk-Oost

L

S

 

-8

-8

-8

-8

      

8

8

8

8

Totaal 05

    

0

0

0

0

0

06

06.01

Uitvoeringsmiddelen klimaat- en energiebeleid

L

I

0

 

0

  
    

S

2.667

2.687

2.708

2.321

2.321

   

B

S

-2.667

-2.687

-2.708

-2.321

-2.321

 

06.02

Aanjagen van de verstedelijkingsdoelen.

L

S

130

    
   

B

S

-130

    
 

06.03

Onttrekking uit de reserve Bomenfonds ten gunste van de reserve Grondexploitaties

L

I

66

    
   

B

I

-66

    

Totaal 06

    

0

0

0

0

0

08

08.01

Reserve sportstimulering Schaatsen

L

I

500

    
    

S

-500

-3

-3

-3

-3

      

40

40

40

40

   

B

S

 

-37

-37

-37

-37

 

08.02

Nieuwbouw/renovatie kleedkamergebouwen Sportpark Kikkerpolder I, Kikkerpolder II en Sportpark Noord

L

I

1.161

    
    

S

  

-91

-89

-89

       

155

154

154

   

B

I

-1.161

    
    

S

  

-64

-64

-64

Totaal 08

    

0

0

0

0

0

09

09.01

Gezond in de Stad (GIDS)

L

I

89

0

0

0

0

   

B

I

-89

    
 

09.02

Tijdelijke regionale opvanglocatie dakloze jongeren Maansteenpad

L

I

905

1.350

1.350

95

 
   

B

I

-905

-1.350

-1.350

-95

 
 

09.03

Programma Oekrainers, statushouders en asielzoekers (OSA) - voorstellen nieuw beleid en beleidsintensiveringen

L

I

300

300

450

375

 
   

B

I

-300

-300

-450

-375

 
 

09.04

Herijking programma Leiden Inclusief

L

I

275

275

275

  
   

B

I

-275

-275

-275

  
 

09.05

Social impact aanvulling 2023

L

I

495

  

0

 
   

B

I

-495

  

0

 
 

09.06

Studentenwelzijn

L

I

 

120

120

  
   

B

I

 

-120

-120

  
 

09.07

Taakstelling sociaal domein 2026

L

S

   

2.306

 
   

B

I

   

-2.306

 
 

09.08

Regionaal programmateam maatschappelijke zorg

L

I

355

355

   
   

B

I

-355

-355

   

Totaal 09

    

0

0

0

0

0

10

10.01

Eerste hulp bij geldzorgen

L

I

-434

360

360

360

 
   

B

I

434

-360

-360

-360

 
 

10.02

Armoedebeleid

L

I

 

420

   
   

B

I

 

-420

   

Totaal 10

    

0

0

0

0

 

OH

OH.01

Invoeringskosten nieuw financieel systeem

L

I

 

1.900

   
   

B

I

 

-1.900

   
 

OH.02

Audiovisuele middelen raadszalen (Centrumregeling)

L

S

5

-1

0

-1

-1

     

66

65

65

56

56

   

B

S

-71

-65

-65

-55

-55

 

OH.03

Extra risicobijdrage door voorstellen Kaderbrief (Centrumregeling)

L

S

-67

-74

-66

-52

-46

     

80

105

97

79

72

   

B

S

-13

-31

-31

-27

-26

Totaal OH

    

0

0

0

0

0

Tot.

    

0

0

0

0

0

Bedragen x 1.000,-