Kaderbrief 2024-2028

Totaaloverzicht bijsturing

Bestaand beleid kan bijgestuurd worden door te besparen op de uitgaven dan wel door inzet van reserves, die al dan niet de gekoppeld zijn aan het betrokken beleidsveld en budget.

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2024

2025

2026

2027

2028

07

07.03

SD Regionale Jeugdhulp 2024 - 2028

L

S

   

3.198

2.148

        

-4.248

-4.248

Totaal 07

       

-1.050

-2.100

09

09.08

SD Invulling taakstelling sociaal domein

L

S

-737

-862

-862

1.025

1.025

   

B

I

1.012

1.137

1.137

  
    

S

-275

-275

-275

-1.025

-1.025

Totaal 09

    

0

0

0

0

0

AD

AD.11

Bijstelling behoedzaamheidsruimte

L

S

-670

-780

-1.030

-774

-774

 

AD.12

Inzet incidentele ruimte weerstandsvermogen voor structureel saldo.

L

I

  

16.500

  
   

B

S

  

-413

-413

-413

 

AD.13

Mutatie Concernreserve

L

I

2.404

  

4.622

6.655

   

B

I

 

-9.782

-8.733

  

Totaal AD

    

1.734

-10.562

6.325

3.435

5.469

Tot.

    

1.734

-10.562

6.325

2.385

3.369

Bedragen x 1.000,-