Kaderbrief 2023-2027

Totaaloverzicht bijsturing

Bestaand beleid kan bijgestuurd worden door te besparen op de uitgaven dan wel door inzet van reserves, die al dan niet de gekoppeld zijn aan het betrokken beleidsveld en budget.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2023

2024

2025

2026

2027

05

05.11

Integraal Waterketenplan

B

S

 

-661

-898

-1.149

-1.894

Totaal 05

     

-661

-898

-1.149

-1.894

08

08.14

Ombuigingsvoorstel cultuur

L

S

 

-25

-125

-225

-225

Totaal 08

     

-25

-125

-225

-225

09

09.12

Invulling taakstelling sociaal domein vanaf 2027

L

S

   

-2.223

-3.336

         

1.114

Totaal 09

       

-2.223

-2.223

AD

AD.02

Financieringslasten

L

S

 

600

600

600

600

 

AD.08

Bijsturing loon- en prijscompensatie

L

S

    

-300

 

AD.09

Kasschuif met marge concernreserve en reserve bouwleges

L

S

    

-500

 

AD.10

Nacalculatie indexering OZB

B

S

 

-2.400

-2.400

-2.400

-2.400

 

AD.11

Mutatie Concernreserve

L

I

  

2.443

1.128

4.358

   

B

I

-2.231

-995

   

Totaal AD

    

-2.231

-2.795

643

-672

1.758

OH

OH.06

Stijging loon uitzendkrachten inzameling en reiniging

B

S

 

-39

-39

-39

-39

 

OH.09

Gevolgen nieuwe Cao (gemeentebreed)

B

S

 

-796

-796

-796

-796

Totaal OH

     

-835

-835

-835

-835

Tot.

    

-2.231

-4.317

-1.216

-5.104

-3.419

Bedragen x 1.000,-