Kaderbrief 2021-2025

Totaaloverzicht bijsturing

Bestaand beleid kan bijgestuurd worden door te besparen op de uitgaven dan wel door inzet van reserves, die al dan niet de gekoppeld zijn aan het betrokken beleidsveld en budget.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2021

2022

2023

2024

2025

7

07.10

Verrekening reserve Sociaal domein programma 7

B

I

 

-2.867

-2.454

  

Totaal 7

     

-2.867

-2.454

  

9

09.12

Inzet reserve sociaal domein voor tekort 2021-2023 (SD)

B

I

-121

-658

-1.580

  
   

L

I

  

1.010

  

Totaal 9

    

-121

-658

-571

  

AD

AD.09

Verhogen stelpost onderuitputting kapitaallasten

L

S

 

-400

-400

-400

-400

 

AD.10

Vrijval behoedzaamheidsruimte 2023

L

S

  

-1.000

  
 

AD.11

Inzet concernreserve voor tekorten 2021-2024

B

I

-530

-5.500

-374

-2.151

1.516

Totaal AD

    

-530

-5.900

-1.774

-2.551

1.116

Tot.

    

-650

-9.425

-4.799

-2.551

1.116

Bedragen x 1.000,-