Kaderbrief 2020-2024

Totaaloverzicht bijsturing

Bestaand beleid kan bijgestuurd worden door te besparen op de uitgaven dan wel door inzet van reserves, die al dan niet de gekoppeld zijn aan het betrokken beleidsveld en budget.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

2024

9

09.14

Bijsturingsvoorstel sociaal Domein en bijsturing TWO

L

S

 

-1.953

-2.011

-1.686

-1.761

 

09.15

Resterende taakstelling binnen het hek sociaal domein

L

S

   

-2.629

-4.700

 

09.16

Storting voordelig saldo 2020 in reserve sociaal domein

L

I

761

    

Totaal 9

    

761

-1.953

-2.011

-4.315

-6.461

AD

AD.09

Mutatie behoedzaamheidsruimte

L

S

  

-2.000

-2.000

1.500

 

AD.10

Vrijval reserve afschrijvingen investeringen

B

I

-3.827

-7.724

-3.571

-2

 
    

S

78

125

256

283

416

 

AD.11

Herprioritering bestaande ambities 2024 (voorgenomen ombuigingsoperatie) t.b.v. structureel evenwicht

L

S

    

-1.500

Totaal AD

    

-3.749

-7.599

-5.315

-1.719

416

Eindtotaal

    

-2.988

-9.552

-7.326

-6.034

-6.045

Bedragen x 1.000,-