Kaderbrief 2023-2027

Totaaloverzicht mee- en tegenvallers

Mee- en tegenvallers vloeien voort uit de uitvoering van het bestaande vastgestelde beleid.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2023

2024

2025

2026

2027

02

02.01

Hogere deelnemersbijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

L

S

 

350

350

350

350

Totaal 02

     

350

350

350

350

04

04.05

Aanvullend krediet project Herinrichting Hoge Rijndijk

L

S

 

-1

-1

-1

-4

      

1

1

1

243

 

04.06

Aanvullend krediet Leidse Ring Noord voor Plesmanlaan en Leiderdorpse tracédelen

L

S

    

550

 

04.07

Knooppunt Leiden Centraal: indexering investeringsvolumes

L

S

   

23

23

Totaal 04

     

0

0

23

813

05

05.05

Stijging loon uitzendkrachten groenbeheer

L

S

16

16

16

16

16

 

05.06

Stijging loon uitzendkrachten havenmeesters

L

S

10

10

10

10

10

 

05.07

Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland

L

S

93

116

116

116

116

 

05.08

Internetabonnement t.b.v. machinerichtlijn

L

S

33

33

33

33

33

 

05.09

Gestegen kosten voor het maaien van bermen

L

S

262

262

262

262

262

 

05.10

Aanvullend krediet Poelgeestbrug

L

S

   

-25

-25

        

35

35

 

05.11

Integraal Waterketenplan

L

S

 

661

898

1.149

1.894

Totaal 05

    

413

1.098

1.335

1.597

2.341

06

06.04

Verzoeken Wet open overheid

L

S

50

50

50

50

 

Totaal 06

    

50

50

50

50

 

07

07.01

Herwaardering IHP Onderwijshuisvesting

L

I

 

315

440

610

575

    

S

 

-219

-1.103

-287

85

 

07.02

Hoger uitvallen contract voor beheer en onderhoud speeltuinen.

L

S

60

60

60

60

60

 

07.03

Regionale Jeugdhulp begroting SOZ 2024 - 2027

L

S

0

-1.500

-1.500

0

0

     

0

3.298

4.013

4.028

3.247

   

B

I

 

-1.114

-1.829

-3.344

 

Totaal 07

    

60

840

82

1.067

3.967

08

08.03

Aanleg ICT voorzieningen nieuwe sportaccommodaties

L

I

-141

    
     

381

    
    

S

 

94

94

94

94

   

B

I

-240

    
 

08.04

Uitbreiding huisvesting collectie met extra depotopslag

L

S

90

90

90

90

90

 

08.05

Energiecompensatie Culturele instellingen

L

I

555

278

   
 

08.06

Inflatiecompensatie culturele instellingen

L

S

370

370

370

370

370

 

08.07

Vrijval krediet Jeugddorp

L

S

  

-20

-20

-20

Totaal 08

    

1.015

831

533

534

534

09

09.09

Loon- en prijsontwikkeling sterke sociale basis

L

I

161

    
    

S

276

276

276

276

276

   

B

I

-161

    
 

09.10

Loon- en prijsontwikkeling Wmo Woningaanpassingen

L

S

212

262

262

262

262

 

09.11

Wmo-maatwerkvoorzieningen

L

I

1.600

800

   
    

S

-3.049

-2.249

-1.449

-1.449

 
     

1.449

1.449

1.449

1.449

1.449

Totaal 09

    

488

538

538

538

1.987

10

10.03

Kostenstijging DZB

L

S

2.238

1.612

988

990

993

   

B

S

-568

-312

-219

-226

-232

Totaal 10

    

1.670

1.301

769

764

761

AD

AD.02

Financieringslasten

L

S

-1.702

2.279

2.618

3.739

6.223

 

AD.03

Kapitaallastenontwikkeling 2024 - 2027

L

S

 

-3.676

-3.343

-3.810

-3.610

 

AD.04

Maximale kapitaallasten jaarschijf 2027

L

I

    

-4.500

    

S

    

4.500

 

AD.05

Onderuitputting kapitaallasten 2023

L

S

609

    
 

AD.06

Hogere kosten dienstverlening cluster PHV

L

S

448

397

378

382

395

 

AD.07

Gevolgen groei van de stad voor de OZB

B

S

-500

-500

-500

-500

-850

Totaal AD

    

-1.145

-1.500

-846

-190

2.158

OH

OH.04

Prijsstijgingen onderhoud locaties en terreinen cluster Beheer

L

S

89

89

64

64

 
 

OH.05

Vervanging functionaliteiten 'Polydoc' applicatie

L

S

-90

    
     

450

    
   

B

I

-90

    
 

OH.06

Stijging loon uitzendkrachten inzameling en reiniging

L

S

78

78

78

78

78

 

OH.07

Stijging loon uitzendkrachten sportaccommodaties

L

S

77

77

77

77

77

 

OH.08

Hogere brandstofkosten

L

S

78

    
 

OH.09

Gevolgen nieuwe Cao (gemeentebreed)

L

S

3.600

3.618

3.618

3.623

3.623

   

B

S

-176

-176

-176

-176

-176

 

OH.10

Ontwikkeling energiekosten (gemeentebreed)

L

S

2.439

1.000

0

0

0

   

B

S

-635

    
 

OH.11

Cao-ontwikkeling cluster IDA (Centrumregeling)

L

S

1.162

1.489

1.489

1.489

1.489

   

B

S

-283

-610

-610

-610

-610

 

OH.12

Ontwikkeling energiekosten Tweelinghuis (Centrumregeling)

L

S

186

93

   
 

OH.13

Extra Woo-jurist

L

S

50

100

100

100

 
 

OH.14

Tekort financiële administratie

L

S

 

319

319

  
   

B

S

 

-77

-77

  
 

OH.15

Extra werkzaamheden jaarrekeningen

L

S

 

208

208

  
   

B

S

 

-50

-50

  
 

OH.16

Uitbreiding capaciteit gegevensbescherming (Privacy Officer)

L

S

47

94

94

94

 
 

OH.17

Europese richtlijn voor Cyber Security NIS2

L

S

160

160

0

0

0

   

B

S

-39

-39

   
 

OH.18

Groei en krimp van aantal accounts

L

S

327

327

94

94

94

   

B

S

-94

-94

-94

-94

-94

 

OH.19

Hogere deelnemersbijdrage Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland (BSGR)

L

S

169

    
 

OH.20

Prijsindexatie IDA centrumregeling 2023 en 2024 e.v.

L

S

409

563

563

563

563

   

B

S

-110

-253

-253

-253

-253

Totaal OH

    

7.805

6.916

5.444

5.049

4.791

Tot.

    

10.356

10.425

8.255

9.782

17.701

Bedragen x 1.000,-