Ga naar boven

Totaaloverzicht mee- en tegenvallers

Mee- en tegenvallers vloeien voort uit de uitvoering van het bestaande vastgestelde beleid.

Aanm

Onderwerp

L/B

2020

2021

2022

2023

01.04

Vijfjaarlijkse viering 5 mei

L

75

0

0

0

01.05

Verhuizing Publiekszaken naar Level

L

43

43

43

43

02.03

Brandkranen

L

40

40

40

40

05.03

Stijging onderhoudskosten groen

L

260

260

260

260

05.04

Dagelijks onderhoud openbare verlichting

L

65

65

65

65

05.05

Verbrandingsbelasting

L

560

560

560

560

05.06

Aanvullende structurele beheer- en onderhoudkosten t.g.v. een klimaatbestendige openbare ruimte Noorderkwartier Oost

L

4

7

7

40

05.08

Correctie vrijval Bomenfonds

L

0

-500

0

0

07.03

Verhoging kredieten onderwijshuisvesting door stijging bouwkosten

L

1.288

796

734

0

Dekking kredieten onderwijshuisvesting door aanpassing huisvestingsplannen

L

1

-40

-296

-347

07.04

Leerlingenvervoer

L

-200

-200

-200

-200

08.03

Inrichting openbare ruimte Combibad de Vliet

L

0

6

6

135

08.04

Verlenging aanstelling ambtelijk opdrachtgever sportprojecten

L

40

0

0

0

12.02

Energielasten

L

901

910

873

874

Energielasten (besparing)

L

-164

-166

-159

-159

Doorrekening energielasten gebruikers

B

-92

-92

-92

-92

12.03

Krediet glasvezel Stadskantoor

L

6

6

6

6

12.04

Krediet toegangscontrole gemeentelijke gebouwen

L

19

19

19

18

12.05

Wifi als een WAAS, versterking en stabilteit WIFI in het stadskantoor

L

18

18

18

18

12.06

Information Security Management System (ISMS)

L

44

44

44

44

12.07

versterking accountmanagement economie

L

100

100

100

100

12.08

Vrijval overhead niet-activeerbare projecten

L

-650

-1.025

-1.400

-1.400

12.09

Bijdrage Servicepunt71

L

289

216

344

328

12.10

Krediet restauratie Raadzaal

L

89

-25

10

11

12.11

Audio Visuele middelen Stadskantoor en Stadhuis

L

89

188

188

188

12.12

Hogere bijdrage BSGR

L

42

42

42

42

Totaal

2.867

1.272

1.212

574

N

N

N

N