Kaderbrief 2024-2028

Totaaloverzicht nieuw beleid

Nieuw beleid vloeit voort uit nieuwe wensen ten aanzien van het beleid of betreft het continueren van bestaand beleid waarvoor incidenteel budget beschikbaar was gesteld.

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2024

2025

2026

2027

2028

01

01.05

Adoptie van de graven van Molukse marinemannen op Rhijnhof.

L

I

45

    
   

B

I

-45

    
 

01.06

Project Duidelijke Taal

L

S

119

114

   
 

01.07

Regionaal Investeringsfonds (RIA) binnen Holland Rijnland

L

S

 

500

500

500

 

Totaal 01

    

119

614

500

500

 

02

02.03

Stedelijke Jeugdaanpak

L

S

 

198

198

198

198

Totaal 02

     

198

198

198

198

03

03.02

Fondsversterking UNIIQ

L

I

 

1.000

   
    

S

  

10

10

10

       

-10

-10

-10

 

03.03

Ruimte voor werken: Kwartiermaker regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM)

L

I

-92

    
      

92

   
     

92

    
   

B

I

 

-92

   
 

03.04

Financiering LBSP Gebiedsontwikkeling

L

S

 

300

150

150

 

Totaal 03

    

0

1.300

150

150

0

04

04.07

Ruimte op Straat

L

S

100

100

100

100

 
 

04.08

Herinrichting Lammenschansweg

L

S

    

573

   

B

S

    

-142

 

04.09

Groene loper Stationsplein Stationsweg

L

S

   

200

248

   

B

S

   

-200

-248

Totaal 04

    

100

100

100

100

431

06

06.06

Bijdrage warmtetransitie

L

I

   

6.391

 
        

-6.391

 
    

S

  

110

223

400

       

-110

-383

-560

   

B

S

   

160

160

Totaal 06

      

0

0

0

07

07.04

3e fase Herwaardering IHP Onderwijshuisvesting

L

I

 

150

150

  
    

S

 

13

91

289

1.483

   

B

S

 

-10

-68

-68

-67

Totaal 07

     

153

173

222

1.416

08

08.08

Cofinanciering Hooglandse kerk

L

I

280

    
 

08.09

Project Verborgen Verleden, 5 tijdelijke kunstwerken in het Singelpark rondom het thema koloniaal verleden

L

S

 

111

   
   

B

I

 

-111

   
 

08.10

Plankosten optimalisatie park Cronesteinkade

L

I

 

525

   
 

08.11

Gemeentelijke bijdrage festiviteiten lustrumfeest Leidens Ontzet.

L

I

130

    
 

08.12

Besturingsmodel Leidens Ontzet (onderzoek en implementatie)

L

I

125

100

75

  
 

08.13

Vernieuwing bibliotheek Nieuwstraat

L

I

   

1.515

 
    

S

    

670

Totaal 08

    

535

625

75

1.515

670

09

09.05

Kwartiermaker wijkregie

L

I

70

    
   

B

I

-70

    
 

09.06

Projectmanagement en adviescommissie kunstwerk slavernij- en koloniaalverleden

L

I

10

84

   
   

B

I

-10

-84

   
 

09.07

Stabiele situatie ongedocumenteerden

L

S

 

100

100

100

 
   

B

I

 

-100

-100

-100

 

Totaal 09

    

0

0

0

0

 

10

10.02

SD Leidse Sleutelpas

L

S

 

276

1.151

1.201

1.263

   

B

I

 

-86

-408

-290

-124

    

S

 

-105

-335

-620

-1.015

Totaal 10

     

86

408

290

124

OH

OH.08

Instellen van een Europees Subsidie Servicepunt (SSP): de koek vergroten.

L

S

 

241

241

241

 
      

-43

-43

-43

 

Totaal OH

     

198

198

198

 

Tot.

    

754

3.274

1.802

3.173

2.840

Bedragen x 1.000,-