Kaderbrief 2023-2027

Totaaloverzicht nieuw beleid

Nieuw beleid vloeit voort uit nieuwe wensen ten aanzien van het beleid of betreft het continueren van bestaand beleid waarvoor incidenteel budget beschikbaar was gesteld.

Prog

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2023

2024

2025

2026

2027

02

02.02

Structureel dekken gemeentelijke aanpak BIBOB

L

S

 

94

94

94

94

Totaal 02

     

94

94

94

94

03

03.01

Leiden International Centre

L

I

  

95

  

Totaal 03

      

95

  

04

04.08

Incidentele inzet verkeersregelaars

L

S

 

50

50

50

 
 

04.09

Inwinning Verkeersgegevens

L

S

50

50

50

50

50

 

04.10

Programma organisatie LAB en LDB

L

S

 

300

300

300

 

Totaal 04

    

50

400

400

400

50

06

06.05

verduurzaming gemeentelijk vastgoed fase 3

L

S

   

155

154

 

06.06

installatie Haagweg 6 Ins Blau

L

S

  

43

43

43

 

06.07

Plankosten gebiedsgerichte projectoverstijgende sturing Spoorzone

L

S

250

350

350

  
 

06.08

Subsidie Rijnlands Architectuur Platform (RAP) 2024-2027

L

I

 

41

41

41

41

 

06.09

Overbelast elektriciteitsnetwerk

L

S

300

500

500

  

Totaal 06

    

550

891

935

240

238

08

08.08

Sportpark de Mors

L

I

-1.000

-1.000

   
     

1.000

1.000

   
    

S

  

-224

-221

-218

       

421

457

454

   

B

S

  

-123

-123

-123

 

08.09

Aanpassing viering en waarborgen veiligheid 3 oktober viering

L

S

410

    
 

08.10

Verduurzamen Morskwartier

L

S

19

19

19

19

19

 

08.11

Fair Practice Code

L

I

-55

    
    

S

55

225

225

225

225

 

08.12

Herhuisvesting Bibliotheek

L

I

200

    
 

08.13

Jubileumjaar Leidens ontzet 450 jaar

L

I

 

600

   
 

08.15

Amendement meer voor makers

L

S

 

50

50

50

50

Totaal 08

    

629

894

368

408

407

OH

OH.21

Verankering datagedreven werken

L

S

150

150

150

  

Totaal OH

    

150

150

150

  

Tot.

    

1.379

2.430

2.042

1.141

789

Bedragen x 1.000,-