Kaderbrief 2023-2027

Cultuur, sport en recreatie

Programmanummer

 

8

Commissie

 

Werk en Middelen, Onderwijs en Samenleving

Portefeuille(s)

 

Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Economie, Kennis, Sport en Gezondheid

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Klimaat, Mobiliteit en Financiën

De missie van het programma Cultuur, sport en recreatie luidt:
Cultuur, cultuurhistorie, sport, recreatie en evenementen zijn belangrijk voor de sociale structuur van de stad. Cultuur, cultuurhistorie en evenementen zijn van grote waarde voor de versterking van de positie van Leiden in de Randstad. Het aanbod van voorzieningen zal toegankelijk zijn om de ontwikkeling en ontspanning van inwoners te verzekeren en, voor wat betreft cultuur, cultuurhistorie en evenementen, onderscheidend om de centrumfunctie voor bezoekers te benutten.

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 8 zijn er geen wijzigingen in de doelenboom.