Kaderbrief 2023-2027

Economie

Programmanummer

 

3

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Economie, Kennis, Sport & Gezondheid

Energie, Werk, Inkomen & Cultuur

De missie van het programma Economie en toerisme luidt:
De gemeente Leiden staat voor een vitale en duurzame economische structuur in samenwerking met haar stadspartners en de regio.

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 3 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

In de begroting 2024 worden Bijzonder Programma Binnenstad en Bijzonder Programma Kennisstad opgenomen in programma 3 Economie. Hiervoor wordt één beleidsterrein toegevoegd: 3E Vitale binnenstad & Kennisstad. Dit beleidsterrein kent twee doelen met een onderliggende prestatie. Prestatie 3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad komt met deze wijziging te vervallen.

Doelenboom 2023:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

3A Ruimte om te ondernemen

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

3C Marketing en promotie

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en

activiteitencampagne binnenstad

3C1.3 Inspanningen en programmasturing Binnenstad

3D Circulaire Economie

3D1 Circulaire Economie

Gemeente Leiden wil conform nationale doelen bijdragen aan een circulaire economie in 2050 en daartoe inwoners en bedrijvigheid in Leiden stimuleren om circulair te consumeren en produceren.

In een circulaire economie stuurt het economisch systeem op zo min mogelijk verspilling van grondstoffen en behouden grondstoffen maximaal hun waarde.

3D1.1 Circulaire Bouw

3D1.2 Verwaarden van materiaalstromen

3D1.3 Circulair inkopen

Doelenboom 2024:

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

3A Ruimte om te ondernemen

3A1 Betere ruimtelijke mogelijkheden voor bedrijven

3A1.1 Regionale en lokale beleidsontwikkeling, beleidsuitvoering en advisering

3A1.2 Doorontwikkeling Leiden Bio Science Park (LBSP)

3B Faciliteren en stimuleren van ondernemen

3B1 Sterker ondernemersklimaat

3B1.1 Faciliteren bedrijvigheid, starters en ondernemerschap in Leiden

3B1.2 Verbeteren aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt en stimuleren ondernemerschap

3B2 Meer kennisintensieve bedrijvigheid

3B2.1 Stimuleren en acquisitie van kennisintensieve bedrijvigheid en netwerken

3C Marketing en promotie

3C1 Meer zakelijk en recreatief bezoek aan Leiden

3C1.1 Citymarketing en stimuleren toeristische aantrekkelijkheid

3C1.2 Faciliteren Centrummanagement Leiden en marketing- en

activiteitencampagne binnenstad

3D Circulaire Economie

3D1 Circulaire Economie

3D1.1 Circulaire Bouw

3D1.2 Verwaarden van materiaalstromen

3D1.3 Circulair inkopen

3E Vitale binnenstad & Kennisstad

3E1 Vitale binnenstad

3E1.1 Vitale Binnenstad

3E2 Kennistad

3E2.1 Leiden Kennisstad