Kaderbrief 2023-2027

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2023

2024

2025

2026

2027

Nieuwe uitgave

03.01

Leiden International Centre

L

I

  

95

  

Tot.

      

95

  

Bedragen x 1.000,-

Nieuwe uitgaven

03.01 Leiden International Centre

Inmiddels is 13.1% van de Leidenaars een international. Vanuit de visie internationalisering zetten we in op de inbedding van alle internationals in de Leidse samenleving, dat ze mee kunnen doen en onderdeel zijn van de stad. Het Leiden International Centre (LIC), met internationals als doelgroep, is de organisatie om meer activiteiten te organiseren voor de integratie en ontmoeting tussen (inter)nationale Leidenaars.

De basisbijdrage aan het Leiden International Centre (LIC) loopt tot eind 2024. In de loop van 2023 en in 2024 wordt de toekomstige koers van het LIC onderzocht. Om te zorgen dat het LIC voldoende tijd en ruimte heeft om zich op de toekomst voor te bereiden is een jaar overbrugging nodig ten behoeve van de basisbijdrage. Voor 2025 is incidenteel 95.000 benodigd.