Kaderbrief 2024-2028

Werk en inkomen

Programmanummer

 

10

Commissie

 

Werk en Middelen

Portefeuille(s)

 

Energie, Werk en Inkomen en Cultuur

Kansengelijkheid, Jeugd en Onderwijs

De missie van het programma Werk en inkomen luidt:
De gemeente Leiden stimuleert haar inwoners om door werk zelfstandig in het bestaan te voorzien, bevordert maatschappelijke participatie en biedt waar nodig een financieel vangnet.

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 10 zijn er geen wijzigingen in de doelenboom.