Kaderbrief 2021-2025

Bestuur en dienstverlening

Programmanummer

 

1

Commissie

 

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

 

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

Kennis, Onderwijs, Sport en Financiën

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

Werk, Inkomen, Economie & Cultuur

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:
De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 1 zijn er geen wijzigingen in de doelenboom.