Kaderbrief 2024-2028

Ontwikkeling areaal

Woningen.

Op basis van de bouwmonitor en de prognose van het aantal inwoners houden we in de periode 2024-2028 rekening in de ramingen met onderstaande toename van het aantal woningen en inwoners per jaar. Voor 2026 telt het aantal geplande woningen voor 75% mee in de raming van de algemene uitkering. Vanaf 2027 voor 50%.

Voor de algemene uitkering is de peildatum 1 januari. Als een nieuwe woning na deze datum gereed wordt gemeld dan telt deze pas mee in de algemene uitkering van het eerst volgende jaar. Voor 2024 is er sprake van een verschil van afgerond 1.000 woningen minder, veroorzaakt door de latere oplevering van woningen.

Door dit effect is de algemene uitkering voor de eerstkomende jaren lager dan begroot. In de planning staat dat in 2027 afgerond 4.850 woningen opgeleverd gaan worden. Hiermee valt het nadeel in de eerdere jaren t/m 2026 weg. We houden er voor 2027 en 2028 rekening mee dat 50% van het geplande aantal woningen opgeleverd gaat worden. Hierdoor blijft de hoogte van de algemene uitkering voor die jaren op peil.

Woningen opgeleverd in jaar t-1

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

Raming van totaal

100%

100%

75%

50%

50%

 

Begroting 2024

1.976

873

429

2.009

0

5.287

Kaderbrief 2024-2028

1.035

1.442

445

577

2.425

5.924

Verschil

-941

569

16

-1.432

2.425

637

Inwoners.

De ontwikkeling van het aantal inwoners is geactualiseerd op basis van de in april 2024 verschenen inwonerprognose. Het aantal inwoners ontwikkelt zich als volgt:

Aantal inwoners

2024

2025

2026

2027

2028

Totaal

Begroting 2024

2.527

2.499

1.656

2.813

0

9.495

Begroting 2025

3.102

2.729

1.032

341

1.884

9.088

Totaal

575

230

-624

-2.472

1.884

-407