Kaderbrief 2023-2027

Ontwikkeling areaal

Op basis van de bouwmonitor en de prognose van het aantal inwoners houden we in de periode 2023-2027
rekening in de ramingen met onderstaande toename van het aantal woningen en inwoners per jaar. Voor
2026 telt het aantal geplande woningen voor 75% mee in de raming van de algemene uitkering. Vanaf 2027
voor 50%. De algemene uitkering wordt berekend op het aantal inwoners en woningen op 1 januari van het
uitkeringsjaar. Voor het aantal woningen verhogen we in 2027 het aantal woningen dat we meerekenen van 25% naar 50%. Dit lijkt reëel op basis van de status van diverse bouwprojecten in de stad.

Jaar

2023

2024

2025

2026

2027

totaal

Aantal woningen per 1-1

62.605

64.351

65.404

65.833

67.842

 

Meer-persoons

454

1.149

100

4.074

2.762

8.539

Een-persoons

1.388

78

620

0

0

2.086

Sloop

-96

-174

-148

-56

-28

-502

Per jaar

1.746

1.053

572

4.018

2.734

10.123

Percentage in raming

100%

100%

75%

50%

0%

 

Opgenomen raming

1.746

1.053

429

2.009

0

5.237

Aantal woningen per 31-12

64.351

65.404

65.833

67.842

67.842

 

Groei per jaar

2,8%

1,6%

0,7%

3,1%

0,0%

8,1%

Inwonerprognose.

Inwoners per 1-1

2023

2024

2025

2026

2027

Begroting 2023

126.816

129.231

132.001

134.895

134.895

Kaderbrief 2023-2027

127.079

129.231

132.001

134.895

137.201

Verschil

263

0

0

0

2.306

In de begroting nemen we een uitgebreidere analyse op van de demografische ontwikkeling van Leiden.

Deze analyse komt 1 juli beschikbaar en dient als basis voor de inschatting van de bevolkingssamenstelling van Leiden en het effect daarvan op het beleid en de budgetten.