Kaderbrief 2021-2025

Ontwikkeling areaal

Op basis van de bouwmonitor en de prognose van het aantal inwoners houden we in de periode 2021-2025 rekening in de ramingen met onderstaande toename van het aantal woningen en inwoners per jaar. Voor 2023 telt het aantal geplande woningen voor 75% mee in de raming van de algemene uitkering. Vanaf 2024 voor 50%. De algemene uitkering wordt berekend op het aantal inwoners en woningen op 1 januari van het uitkeringsjaar.

jaar

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal groei

Aantal woningen per 1-1-

60.558

61.507

62.686

64.738

65.475

 

Meer-persoons

1.149

986

1.639

1.062

1.088

5.924

Een-persoons

232

289

1.099

0

0

1.620

Sloop

-432

-89

-1

0

0

-522

Per jaar

949

1.186

2.737

1.062

1.088

7.022

Percentage in raming

100%

100%

75%

50%

50%

 

Opgenbomen in raming

949

1.186

2.053

531

544

5.263

Totaal 31-12

61.507

62.693

64.739

65.269

66.019

5.263

Toename

1,6%

1,9%

3,3%

1,1%

0,8%

8,70%

Het aantal inwoners ontwikkelt zich naar verwachting als volgt:

jaar

2021

2022

2023

2024

2025

Totaal groei

Aantal inwoners per 1-1-

124.096

127.262

129.331

132.610

134.085

 

Meer-persoons

1.434

1.780

2.455

1.475

1.088

8.232

Een-persoons

232

289

824

0

0

1.345

Demping incidenteel effect daling 2020

1.500

    

1.500

Totaal 31-12

127.262

129.331

132.610

134.085

135.173

11.077

Toename

2,6%

1,6%

2,5%

1,1%

0,8%

8,6%

Het aantal inwoners beweegt mee met de geplande woningbouwproductie. Bij meerpersoons-woningen gaan we uit van gemiddeld twee bewoners. Bij studentenwoningen van een bewoner. Verder gaan we er vanuit dat de incidentele daling in 2020 in de loop van 2021 voor minimaal de helft worden ingehaald.