Kaderbrief 2020-2024

Financiële ontwikkelingen

Ontwikkeling

Nr.

Onderwerp

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

2024

Mee/Tegenvaller

01.01

Digitalisering Bouwdossier

L

I

236

 

-56

-56

-56

 

01.02

Extra kosten bij griffie en raad

L

S

33

33

33

33

33

Tot.

    

269

33

-23

-23

-23

Bedragen x 1.000,-

Mee-/tegenvallers

01.01 Digitalisering bouwdossiers

Onder andere de veranderde huisvesting en de ambitie van de gemeente Leiden om digitaal te gaan werken heeft geresulteerd in het project Digitalisering Bouwdossiers. De hoeveelheid te digitaliseren bouwdossiers en de voorbereidende werkzaamheden voor het scannen blijken nu bij uitvoering groter te zijn dan vooraf becijferd. De meerkosten van 236.000 kunnen deels worden opgevangen door besparingen in latere jaren. Alle werkzaamheden moeten voor 2021 zijn afgerond.

01.02 Extra kosten griffie en raad

Conform wetgeving dient voor alle leden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 een mobiele werkplek (laptop oid) en een mobiele telefoon beschikbaar gesteld te worden, beide met een abonnement. Vooruitlopend hierop geldt dit voor alle (duo)leden die vanaf 1-1-2019 beëdigd zijn of worden. De apparatuur komt in beheer bij SP71.