Kaderbrief 2024-2028

Totaaloverzicht per programma

Prog.

Nr.

Ontwikkeling

Onderwerp

L/B

I/S

2024

2025

2026

2027

2028

01

01.01

Mee/Tegenvaller

Verhoging budget Regionaal Bureau Leerrecht (RBL) wegens structurele formatie-uitbreiding

L

S

 

72

72

72

72

 

01.02

Mee/Tegenvaller

Verkiezingen

L

I

48

316

   
     

S

190

-78

238

238

238

 

01.03

Mee/Tegenvaller

Versterken lokale democratie

L

S

 

105

105

105

105

 

01.04

Mee/Tegenvaller

Hogere kosten bedrijfsvoering door paspoortenpiek

L

S

133

133

171

190

133

 

01.05

Nieuwe uitgave

Adoptie van de graven van Molukse marinemannen op Rhijnhof.

L

I

45

    
    

B

I

-45

    
 

01.06

Nieuwe uitgave

Project Duidelijke Taal

L

S

119

114

   
 

01.07

Nieuwe uitgave

Regionaal Investeringsfonds (RIA) binnen Holland Rijnland

L

S

 

500

500

500

 

Totaal 01

     

490

1.162

1.086

1.105

548

02

02.01

Mee/Tegenvaller

Bijdrage Veiligheidsregio Hollands Midden 2025

L

S

 

205

205

205

205

 

02.02

Mee/Tegenvaller

Crowdmanagement 3 oktober

L

S

160

    
 

02.03

Nieuwe uitgave

Stedelijke Jeugdaanpak

L

S

 

198

198

198

198

Totaal 02

     

160

403

403

403

403

03

03.01

Budgettair neutraal

Leiden internationale stad en dienstverlening nieuwkomers

L

I

-75

15

42

18

 
      

75

    
     

S

 

120

188

170

170

       

-120

-188

-170

-170

    

B

I

 

-15

-42

-18

 
 

03.02

Nieuwe uitgave

Fondsversterking UNIIQ

L

I

 

1.000

   
     

S

  

10

10

10

        

-10

-10

-10

 

03.03

Nieuwe uitgave

Ruimte voor werken: Kwartiermaker regionale herontwikkelingsmaatschappij (RHOM)

L

I

-92

    
       

92

   
      

92

    
    

B

I

 

-92

   
 

03.04

Nieuwe uitgave

Financiering LBSP Gebiedsontwikkeling

L

S

 

300

150

150

 

Totaal 03

     

0

1.300

150

150

0

04

04.01

Budgettair neutraal

Fietsparkeren de Vink

L

S

  

3

2

2

    

B

I

  

-3

-2

-2

 

04.02

Budgettair neutraal

Kentekenregistratie

L

S

 

-146

-146

-146

-146

       

146

146

146

146

 

04.03

Budgettair neutraal

Aanvullende studiekosten OV-knoop

L

I

567

3.582

   
    

B

I

-567

-3.582

   
 

04.04

Mee/Tegenvaller

Capaciteitsuitbreiding en professionalisering team verkeersregie

L

S

100

100

100

100

100

 

04.05

Mee/Tegenvaller

Beheer applicatie PAL21 voor innen parkeerboetes, vergunningen en ontheffingen

L

S

157

157

   
    

B

I

-145

-145

   
 

04.06

Mee/Tegenvaller

Knooppunt Leiden Centraal, bestuurlijke verplichting indexering investeringsvolumes

L

S

  

13

13

13

 

04.07

Nieuwe uitgave

Ruimte op Straat

L

S

100

100

100

100

 
 

04.08

Nieuwe uitgave

Herinrichting Lammenschansweg

L

S

    

573

    

B

S

    

-142

 

04.09

Nieuwe uitgave

Groene loper Stationsplein Stationsweg

L

S

   

200

248

    

B

S

   

-200

-248

Totaal 04

     

212

212

213

213

544

05

05.01

Budgettair neutraal

Ontwikkeling areaal afvalverwijdering en afvalstoffenheffing

L

S

350

650

650

650

650

    

B

S

-350

-650

-650

-650

-650

 

05.02

Budgettair neutraal

Beheer- en onderhoudskosten diverse projecten en nieuwe ontwikkelingen

L

S

244

247

247

247

247

      

-244

-247

-247

-247

-247

 

05.03

Budgettair neutraal

Bijdrage Omgevingsdienst West-Holland

L

S

 

324

324

324

324

    

B

S

 

-324

-324

-324

-324

 

05.04

Budgettair neutraal

Aanpassen kostenverdeelstaat gemeentelijk wagenpark

L

S

9.442

9.442

9.442

9.442

9.442

      

-9.442

-9.442

-9.442

-9.442

-9.442

    

B

S

55

55

55

55

55

      

-55

-55

-55

-55

-55

 

05.05

Mee/Tegenvaller

Indexeren wijkvernieuwingsprojecten

L

S

 

190

341

340

339

    

B

S

 

-185

-185

-185

-185

 

05.06

Mee/Tegenvaller

Hogere kosten onderhoud groen

L

S

600

950

950

950

950

 

05.07

Mee/Tegenvaller

Transport GFT en Restafval

L

S

 

234

437

436

435

       

-185

-345

-345

-345

    

B

S

 

-49

-92

-91

-90

 

05.08

Mee/Tegenvaller

Aanvullend krediet project klimaatbestendige inrichting openbare ruimte Noorderkwartier Oost

L

S

 

35

35

35

35

    

B

S

 

-35

-35

-35

-35

 

05.09

Mee/Tegenvaller

Lagere doorbelasting wagenpark aan afvalstoffenheffing en rioolheffing

B

S

 

504

504

504

504

 

05.10

Mee/Tegenvaller

Nieuw contract buitenreclame

L

S

59

59

59

59

91

    

B

S

-229

-229

-229

-229

-354

 

05.11

Mee/Tegenvaller

Aanbesteding onkruidbestrijding op verharding

L

S

246

337

337

337

337

    

B

S

 

-225

-225

-225

-225

Totaal 05

     

676

1.401

1.553

1.551

1.458

06

06.01

Budgettair neutraal

Aanjagen van verstedelijkingsdoelen 2024

L

S

120

    
    

B

S

-120

    
 

06.02

Mee/Tegenvaller

Gemeentelijke heffingen gronden, ambtelijke huisvesting en maatschappelijk vastgoed

L

S

150

150

150

150

150

 

06.03

Mee/Tegenvaller

Dekken gestegen kosten welstands- en monumentencommissie uit bouwleges.

L

S

182

182

182

182

182

    

B

S

-182

-182

-182

-182

-182

 

06.04

Mee/Tegenvaller

Ontkoppeling Join van PowerBrowser

L

I

375

    
    

B

I

-375

    
 

06.05

Mee/Tegenvaller

Huur batterij Huis van de Buurt fase 1 in verband met netcongestie

L

S

 

65

   
 

06.06

Nieuwe uitgave

Bijdrage warmtetransitie

L

I

   

6.391

 
         

-6.391

 
     

S

  

110

223

400

        

-110

-383

-560

    

B

S

   

160

160

Totaal 06

     

150

215

150

150

150

07

07.01

Budgettair neutraal

Subsidie Jantje Beton

L

S

65

    
    

B

I

-65

    
 

07.02

Mee/Tegenvaller

Aanvullend budget gymzaal Oppenheimstraat

L

S

    

118

 

07.03

Mee/Tegenvaller

SD Regionale Jeugdhulp 2024 - 2028

L

S

3.226

3.773

5.182

5.448

5.448

    

B

I

-2.026

-2.573

-3.982

  
  

Bijsturing

SD Regionale Jeugdhulp 2024 - 2028

L

S

   

3.198

2.148

         

-4.248

-4.248

 

07.04

Nieuwe uitgave

3e fase Herwaardering IHP Onderwijshuisvesting

L

I

 

150

150

  
     

S

 

13

91

289

1.483

    

B

S

 

-10

-68

-68

-67

Totaal 07

     

1.200

1.353

1.373

4.620

4.882

08

08.01

Mee/Tegenvaller

Voldoende formatie voor wettelijk beheer archeologische collectie

L

S

74

74

74

74

74

 

08.02

Mee/Tegenvaller

Theatertechniek Leidse Schouwburg en Stadsgehoorzaal

L

I

 

3.200

   
 

08.03

Mee/Tegenvaller

Verlaten cultureel beleidsmatig ondersteunde activiteiten Volkshuis

L

S

  

-165

-165

-165

 

08.04

Mee/Tegenvaller

Financiële gevolgen provinciale ontheffingen i.v.m. verstoring Molenbiotoop Molen de Valk

L

I

67

    
     

S

36

36

36

36

36

 

08.05

Mee/Tegenvaller

OZB verhoging Combibad/IJshal

L

S

193

193

193

193

193

    

B

S

-193

-193

-193

-193

-193

 

08.06

Mee/Tegenvaller

Tussentijdse actualisatie meerjarenonderhoudsplan bestaande en nieuwe sportaccommodaties

L

S

936

857

857

857

857

      

-715

-715

-715

-715

-715

 

08.07

Mee/Tegenvaller

Beperking stijging sporttarieven

B

S

115

115

115

115

115

 

08.08

Nieuwe uitgave

Cofinanciering Hooglandse kerk

L

I

280

    
 

08.09

Nieuwe uitgave

Project Verborgen Verleden, 5 tijdelijke kunstwerken in het Singelpark rondom het thema koloniaal verleden

L

S

 

111

   
    

B

I

 

-111

   
 

08.10

Nieuwe uitgave

Plankosten optimalisatie park Cronesteinkade

L

I

 

525

   
 

08.11

Nieuwe uitgave

Gemeentelijke bijdrage festiviteiten lustrumfeest Leidens Ontzet.

L

I

130

    
 

08.12

Nieuwe uitgave

Besturingsmodel Leidens Ontzet (onderzoek en implementatie)

L

I

125

100

75

  
 

08.13

Nieuwe uitgave

Vernieuwing bibliotheek Nieuwstraat

L

I

   

1.515

 
     

S

    

670

Totaal 08

     

1.049

4.193

278

1.717

873

09

09.01

Mee/Tegenvaller

Aanvullen eigenvermogen Hecht tot mimum (begrotingswijziging 2024)

L

S

150

    
    

B

I

     
 

09.02

Mee/Tegenvaller

Onderindexatie Sterke sociale basis (LPO)

L

S

296

296

296

296

296

 

09.03

Mee/Tegenvaller

Onderindexatie Sociale wijkteams (LPO)

L

S

390

390

390

390

390

 

09.04

Mee/Tegenvaller

SD prijs- en volumeontwikkeling Wmo maatwerkvoorzieningen

L

I

 

500

   
     

S

1.300

1.400

1.700

1.050

1.575

    

B

I

-600

 

-975

  
     

S

200

-800

-525

-1.050

-1.575

 

09.05

Nieuwe uitgave

Kwartiermaker wijkregie

L

I

70

    
    

B

I

-70

    
 

09.06

Nieuwe uitgave

projectmanagement en adviescommissie kunstwerk slavernij- en koloniaalverleden

L

I

10

84

   
    

B

I

-10

-84

   
 

09.07

Nieuwe uitgave

Stabiele situatie ongedocumenteerden

L

S

 

100

100

100

 
    

B

I

 

-100

-100

-100

 
 

09.08

Bijsturing

SD Invulling taakstelling sociaal domein

L

S

-737

-862

-862

1.025

1.025

    

B

I

1.012

1.137

1.137

  
     

S

-275

-275

-275

-1.025

-1.025

Totaal 09

     

1.736

1.786

886

686

686

10

10.01

Budgettair neutraal

SD Vrijval reservering wachtgeldverplichtingen PMO-medewerkers

L

I

100

    
    

B

I

-100

    
 

10.02

Nieuwe uitgave

SD Leidse Sleutelpas

L

S

 

276

1.151

1.201

1.263

    

B

I

 

-86

-408

-290

-124

     

S

 

-105

-335

-620

-1.015

Totaal 10

     

0

86

408

290

124

AD

AD.01

Autonoom

Netto ontwikkeling algemene uitkering gemeentefonds

B

S

-2.239

-910

-218

-3.459

-8.201

 

AD.02

Autonoom

Algemene uitkering Gemeentefonds Voorjaarsnota 2024

B

S

733

5.389

-5.371

-5.253

-5.282

 

AD.03

Mee/Tegenvaller

Raming opbrengsten Onroerendzaakbelastingen en precariobelasting

B

S

-1.083

-1.329

-1.423

-1.544

-2.054

 

AD.04

Mee/Tegenvaller

Dividenduitkering Alliander en BNG over 2023 en interim-dividend Alliander over 2024

B

I

-1.204

    
     

S

-852

    
 

AD.05

Mee/Tegenvaller

Nieuwe stadswerf

L

S

    

916

          

-773

    

B

I

   

490

 
         

-490

 
 

AD.06

Mee/Tegenvaller

Inhaalindexering meerjareninvesteringsplan 2024 - 2027

L

I

    

-1.100

     

S

 

64

342

656

2.292

    

B

S

    

-12

 

AD.07

Mee/Tegenvaller

Onderuitputting kapitaallasten

L

S

35

    
 

AD.08

Mee/Tegenvaller

Kapitaallastenontwikkeling 2025 - 2028, inclusief maximale kapitaallasten 2028

L

I

    

-6.300

     

S

339

-3.056

-4.810

-5.796

519

 

AD.09

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling energiekosten (gemeentebreed)

L

S

280

1.800

1.800

1.800

1.800

 

AD.10

Mee/Tegenvaller

Ontwikkeling financieringslasten

L

S

-4.591

-5.314

-4.928

-2.572

1.423

 

AD.11

Bijsturing

Bijstelling behoedzaamheidsruimte

L

S

-670

-780

-1.030

-774

-774

 

AD.12

Bijsturing

Inzet incidentele ruimte weerstandsvermogen voor structureel saldo.

L

I

  

16.500

  
    

B

S

  

-413

-413

-413

 

AD.13

Bijsturing

Mutatie Concernreserve

L

I

2.404

  

4.622

6.655

    

B

I

 

-9.782

-8.733

  

Totaal AD

     

-6.847

-13.919

-8.282

-12.733

-11.302

OH

OH.01

Mee/Tegenvaller

Huur Level (stadskantoor)

L

S

200

200

200

200

200

 

OH.02

Mee/Tegenvaller

Wagenpark: benodigde beheers- en investeringsmiddelen om te kunnen voldoen aan de eisen van het werken binnen de zero-emissie zone.

L

S

159

771

1.173

1.303

1.289

    

B

S

 

-176

-368

-434

-434

 

OH.03

Mee/Tegenvaller

Beveiligingskosten ambtelijke gemeentepanden

L

S

125

125

125

125

125

 

OH.04

Mee/Tegenvaller

Stijging premie brandverzekering Leiden

L

S

123

185

185

185

185

 

OH.05

Mee/Tegenvaller

Groei/krimp aantal accounts

L

S

 

2.195

2.195

2.195

2.195

       

-2.195

-2.195

-2.195

-2.195

 

OH.06

Mee/Tegenvaller

Actualiseren beheerplan Stadhuis

L

S

270

270

270

270

270

 

OH.07

Mee/Tegenvaller

Afbouwen CE wall

L

I

337

267

   
    

B

I

-39

-31

   
 

OH.08

Nieuwe uitgave

Instellen van een Europees Subsidie Servicepunt (SSP): de koek vergroten.

L

S

 

241

241

241

 
       

-43

-43

-43

 

Totaal OH

     

1.175

1.808

1.783

1.847

1.634

Tot.

     

0

0

0

0

0

Bedragen x 1.000,-