Kaderbrief 2020-2024

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma1 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

De missie van het programma Bestuur en dienstverlening luidt:

De gemeente Leiden staat voor een betrouwbaar bestuur: open en transparant en in samenwerking met en voor partners en burgers in de stad en regio. De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.

We willen de missie voor wat betreft de dienstverlening uitbreiden met ‘persoonlijke en toegankelijke dienstverlening’, passend bij de uitgangspunten voor dienstverlening in het nieuwe stadskantoor.

De nieuwe missie komt te luiden:

De gemeente Leiden staat voor een klantgerichte, persoonlijke en toegankelijke dienstverlening, waarbij de klanten betrouwbaar, duidelijk, snel en op maat worden bediend.