Ga naar boven

Stedelijke ontwikkeling

Programmanummer

6

Commissie

Stedelijke Ontwikkeling

Portefeuille(s)

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

Bestuur, Veiligheid en Handhaving

De missie van het programma Stedelijke ontwikkeling luidt:
De gemeente Leiden staat voor een optimale ruimtelijke ontwikkeling van de beschikbare, schaarse ruimte van stad en regio die gericht is op een kwalitatief hoogwaardige woon-, werk- en leefomgeving.