Ga naar boven

Nieuw beleid

2.02 Integrale aanpak ondermijnende criminaliteit  
Ondermijnende criminaliteit is misdaad die gebruik maakt van de diensten van de overheid of van maatschappelijke structuren voor hun activiteiten (misbruik vergunningen of financiële dienstverleners). Met de enorme geldelijke winsten corrumperen en verzwakken zij die structuren en daarmee het vertrouwen. Dit soort criminaliteit wordt vaak gepleegd in criminele samenwerkingsverbanden en gaat niet zelden gepaard met geweld, bedreiging en intimidatie. Mensenhandel, de productie van en handel in drugs, witwassen, financieel-economische criminaliteit (fraude) en cybercrime: het draait allemaal om het verdienen van zoveel mogelijk geld, waarbij de gewone burger de rekening betaalt en de grote criminelen vaak buiten schot blijven. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Den Haag zal in de periode 2017/2018 voor ieder politiedistrict een bestuurlijke criminaliteit-beeldanalyse opleveren. Ondermijning is het belangrijkste onderwerp van deze analyse en de analyse zal ook concrete casuïstiek opleveren, ook voor Leiden. Leiden wil dan ook de komende jaren in samenwerking met onze veiligheidspartners waaronder het RIEC, de politie en het Openbaar Ministerie, casuïstiek rondom ondermijning op een integrale wijze aanpakken. Samen maken we ons sterk tegen georganiseerde criminaliteit. Om dit te kunnen realiseren is het nodig om binnen het team openbare orde en veiligheid budget te reserveren om vanuit Leiden een bijdrage te kunnen leveren voor de inzet van deze capaciteit voor de integrale aanpak van deze casuïstiek. Het betreft hier een totaalbudget van € 65.000 per jaar voor de jaren 2018, 2019 en 2020.