Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

  • Prestatie 4B2.1 'Verplaatsen busstation naar Bio Science Park zijde' wordt gewijzigd in 'Locatie busstation'.
  • Prestatie 4C1.4 'Ontsluiting Bio Science Park' vervalt. Het project is succesvol afgerond.
  • Prestatie 4C1.6 'Verbeteren knelpunten wegennet' wordt gewijzigd in 'Verbeteren wegennet'.
  • Prestatie 4D1.2 `Realisatie parkeergarage Kooiplein' vervalt. In januari 2017 is de eerste openbare parkeergarage (214 parkeerplaatsen) in gebruik genomen. De bouw van de tweede openbare parkeergarage (142 parkeerplaatsen) zal medio 2017 gereed zijn.
  • Prestatie 4D1.4 'Realisatie parkeergarage Lammermarkt" vervalt. De parkeergarage is eind april 2017 in gebruik genomen.