Ga naar boven

Totaaloverzicht budgettair neutraal

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

2018

2019

2020

2021

6

06.05

Correctie wijkontwikkelingsplan Leiden Noord 2017-2020 jaarschijf 2021

B

0

0

0

120

L

0

0

0

-120

Totaal 6

0

0

0

0

10

10.03

formatie Werk & Inkomen en de Stadsbank

B

0

0

0

0

L

0

0

0

0

Totaal 10

0

0

0

0

11

11.05

Dekking aanvullend krediet wagenpark 8jr

L

0

0

0

0

Totaal 11

0

0

0

0

12

12.03

Vervanging applicatie Basisregistraties Adressen en Gebouwen

L

0

0

0

0

12.04

Vervanging Topdesk en Planon

L

0

0

0

0

12.05

Vervanging Zaaksysteem

L

0

0

0

0

Totaal 12

0

0

0

0

Eindtotaal

0

0

0

0