Ga naar boven

Ontwikkeling areaal

De ontwikkeling van het Areaal in 2018 is hoger dan in de meerjarenraming 2017 - 2020 is opgenomen.

Hierdoor nemen de lokale heffingen en de algemene uitkering uit het Gemeentefonds toe. Door de toename van het aantal woningen en inwoners nemen ook de kosten voor onderhoud en beheer toe. Dit hebben wij verwerkt in deze kaderbrief.

Wij verwachten de navolgende ontwikkeling van het aantal inwoners en woningen:

De ontwikkeling van de belastingopbrengsten en algemene uitkering is gebaseerd op de bouwmonitor en de verwachting over de ontwikkeling van het aantal inwoners.

Woningen en niet-wonigingen

2017

2018

2019

2020

2021

Totaal

Toename aantal woningen

1.043

1.802

1.229

262

145

4.481

Toename aantal m2 niet woningen

28.092

16.855

31.030

110.400

45.000

231.377

Ontwikkeling aantal inwoners:

2018

2019

2020

2021

totaal

125.209

126.422

127.507

128.531

Waarvan:

0 t/m 19

24.341

24.605

24.865

25.058

20 t/m 64

82.501

82.919

83.158

83.363

65+

18.367

18.898

19.484

20.110