Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

1A2.6 Organiseren van verkiezingen voor gemeente, provincie, rijk en Europa

In deze prestatie wordt het organiseren van verkiezingen voor de waterschappen toegevoegd.

1B2.1 Doorontwikkelen van het KCC

In 2010 is de oprichting van het KCC van start gegaan. In de jaren van 2010 zijn de diverse Servicepunten samengevoegd tot het KCC. Alle eerstelijnsvragen worden in het KCC afgehandeld. De laatste eerstelijnstaken zijn in 2016 overgeheveld naar het KCC. Daarmee is de doorontwikkeling van het KCC in 2016 officieel afgerond.

Het voorstel is om de prestatie Doorontwikkeling KCC niet langer op te nemen in de begroting. Over de prestaties van het KCC wordt gerapporteerd onder de prestatie 1B.