Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

De prestatie 5A1.5 Inzamelen bedrijfsafval komt te vervallen. De inzameling van bedrijfsafval wordt sinds augustus 2016 niet meer uitgevoerd door de gemeente, maar door een particuliere inzamelaar.