Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

De indeling van het programma wordt niet gewijzigd. Wel wordt op verzoek van de Raad 1 effectindicator
'aantal ex-zzp'ers dat zich aanmeldt bij de Stadsbank' toegevoegd onder prestatie 10D2 Uitvoeren schuldulpverlening.