Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

NR

Soort

Onderwerp

L/B

I/S

PFH

2018

2019

2020

2021

04.01

Nieuw Beleid

Opstellen Ov-visie

L

I

Robert Strijk

50

0

0

0

04.02

Nieuw Beleid

Bijdrage aan regionale beheerorganisatie verkeersprognosemodel (RVMK)

L

S

Robert Strijk

45

45

45

45

04.03

Mee/Tegenvaller

Extra capaciteit verkeersregelinstallaties

B

S

Robert Strijk

-40

-40

-40

-40

L

S

Robert Strijk

107

107

107

107

04.04

Nieuw Beleid

Beleidsmedewerker fietsparkeren

L

I

Robert Strijk

27

0

0

0

Totaal

189

112

112

112

04.03 Capaciteit Verkeersregel installaties
De stad bereikbaar houden is een belangrijke opgave die we met elkaar hebben. Het technisch beheer van verkeerssystemen is hier een belangrijk onderdeel van en vraagt meer specifieke kennis en capaciteit van de organisatie in de vorm van een technische beheerder en verkeerstechnisch medewerker. De kosten van deze twee formatieplaatsen bedragen € 107.000 en worden voor een deel (namelijk € 40.000) gedekt door bijdragen van Leiderdorp en Oegstgeest, projectbijdragen en het voormalig budget voor een medewerker van DZB.  Vanaf 2017 is hiervoor aanvullend extra budget nodig van € 107.000 - € 40.000 = € 67.000.