Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

Doelenboom PB 2019 Werk & Inkomen

Concept doelenboom PB 2020 Werk & Inkomen (v 20190415)

Doel

Prestatie

Effectindicator

Doel

Prestatie

Effectindicator

Doel 10A1: ‘Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkering-safhankelijk’.

10A1.1 ‘inzetten re-integratie- en participatie-voorzieningen’.

Doel 10A1: ‘Leidenaren hebben werk en zijn daardoor minder uitkerings-afhankelijk’.

10A1.1 ‘inzetten re-integratie- en participatie-voorzieningen’.

(10A1.a t/m 10A1.d ongewijzigd)

10A1.e (nieuw nummer, komt van 10A2.a)

Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar’

10A2: ‘Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk’

10A2.a ‘Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar’

10A2: ‘Mensen met loonwaarde onder het minimumloon werken zo regulier mogelijk’

Vervalt, gaat naar 10A1.e

10A2.b Aantal Leidse SE's**

10A2.a (nieuw nummer) Aantal Leidse SE's**

10A2.c Aantal nieuw beschut werk***

10A2.c Aantal nieuw beschut werk***

10A2.d .‘aantal loonkostensubsidie banenafspraak’

10A2.b. (nieuw nummer) aantal loonkostensubsidie banenafspraak’

(toevoegen tekstnoot: aantal succesvolle plaatsingen (> 1 maand) op peildatum waarbij loonkostensubsidie in het kader van de banenafspraak wordt ingezet)

10A2.e Aantal opstapsubsidies eerste jaar***

10A2.d (nieuw nummer)

Aantal opstapsubsidies eerste jaar***

10A2.f. ‘Aantal gerealiseerde garantiebanen’.

vervalt

10A2.g. ‘meer praktisch opgeleiden plek bieden arbeidsmarkt’.

vervalt

10A2.h. ‘aantal mensen in de bijstand die vrijwilligerswerk doen’

vervalt

10A2.i. ‘aantal mensen in de bijstand dat een (taal)opleiding volgt’

vervalt