Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

03

Mee/Tegenvaller

03.01

Versterking accountmanagement economie

OS&F

L

S

100

100

100

100

Totaal Mee/Tegenvaller

100

100

100

100

Totaal 03

100

100

100

100

03.01 Versterking accountmanagement economie

In Economie071-verband moet een nieuwe bedrijventerreinenstrategie worden opgesteld. Hierin zullen o.a. kansen worden benoemd op het gebied van slim ruimtegebruik, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen. Aan deze strategie zal ook een uitvoeringsprogramma worden gekoppeld. Daarnaast is er sprake van een toenemende betrokkenheid van Economie bij concernbrede opgaven. Voorgesteld wordt om het accountmanagement van Economie te versterken.