Ga naar boven

Wijzigingen indeling programmabegroting

Voor programma 4 zijn er de volgende wijzigingen in de doelenboom:

Type wijziging

Betreft

Was

Wordt

Wijziging naam

Beleidsterrein

4 E2 Duurzame mobiliteit

4 E2 Verduurzaming mobiliteit

Wijziging naam

Prestatie

4 E2.1 Uitvoeren maatregelen duurzame mobiliteitsbeleid

4 E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid

Hieronder is de volledige doelenboom van programma Bereikbaarheid opgenomen voor de begroting 2020.

Doelenboom 2020 programma 4 Bereikbaarheid

Beleidsterrein

Doel

Prestatie

4A Fietsers en voetgangers

4A1 Meer fietsgebruik

4A1.1 Opstellen fietsbeleid

4A1.2 Verbeteren Fietsroutes

4A2 Betere looproutes

4A2.1 Opstellen voetgangersbeleid

4A.2.2 Verbeteren aanlooproutes Centrum

4B Openbaar vervoer

4B1 Meer gebruik van het openbaar vervoer

4B1.1 Opstellen openbaar vervoer beleid

4B1.2 Realisatie afspraken HOV-overeenkomst Z-Holland Noord

4B1.3 Verbeteren OV infrastructuur

4B1.4 Verbeteren kwaliteit busstation en aanrijroutes

4C Autoverkeer

4C1 Betere doorstroming op het Leidse wegennet

4C1.1 Opstellen beleid autoverkeer

4C1.2 Autoluwe binnenstad

4C 1.3 Rijnlandroute

4C 1.4 Leidse Ring Noord

4C 1.5 Verbeteren knelpunten wegennet

4C 1.6 Herinrichten centrale infrastructuur Leiden Bio Science Park

4D Parkeren

4D1 Meer parkeerkwantiteit en betere parkeerkwaliteit

4D1.1 Opstellen parkeerbeleid

4D1.2 Realisatie parkeergarage Garenmarkt

4D1.3 Parkeermanagement

4D1.4 Uitvoeren maatregelen autoparkeren

4D1.5 Uitvoeren maatregelen fietsparkeren

4E Leefomgeving

4E1 Betere leefomgeving door verkeersmaatregelen

4 E1.1 Verkeersveiligheidsbeleid

4 E.1.2 Uitvoeren verkeersmaatregelen op wijkniveau

4 E.1.3 Verkeersmanagement

4E2 Verduurzaming mobiliteit

4 E2.1 Uitvoeren maatregelen verduurzaming mobiliteitsbeleid