Ga naar boven

Financiële ontwikkelingen

Prg

Ontwikkeling

Aanm

Onderwerp

PF

L/B

I/S

2020

2021

2022

2023

04

Bijsturing, dekking uit reserve

04.02

Formatie parkeermanagement

DM&BOR

L

S

79

79

79

79

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

DM&BOR

B

S

-79

-79

-79

-79

Tot. Bijsturing, dekking uit reserve

0

0

0

0

Tot.

0

0

0

0

Bijsturing, dekking uit reserve

04.02 Formatie parkeermanagement

Dit betreft een uitbreiding van de structurele formatie ten behoeve van parkeermanagement met een medewerker. Reden hiervoor is dat als gevolg van de in het beleidsakkoord besloten toevoeging van de lasten en baten van het fietsparkeren aan het gesloten financieel systeem voor autoparkeren, er meer taken zijn bijgekomen en er ook regie gevoerd moet gaan worden op (de financiën van het) fietsparkeren. Het benodigde bedrag van € 39.675 (voor 2019) en structureel € 79.349 vanaf 2020 wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve parkeren.