Ga naar boven

Bereikbaarheid

Programmanummer

4

Commissie

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Portefeuille(s)

Duurzaamheid, Mobiliteit & Beheer Openbare Ruimte

Duurzame Verstedelijking, Ruimte & Wonen

De missie van het programma Bereikbaarheid luidt:
Leiden ligt op een prachtige plek in de Randstad, te midden van groen, met een groot station en met snelwegen aan weerszijden. Ondanks deze prachtige ligging laat de bereikbaarheid van de stad te wensen over. Om dat te verbeteren willen we zwakke punten in onze bereikbaarheid verhelpen, voor alle vormen van vervoer. Uitgangspunten daarbij zijn dat reizigers met betrouwbare reistijden de stad in en uit kunnen, bewoners zich sneller door de stad moeten kunnen bewegen en dat elke rit met fiets of auto begint en eindigt met een parkeerplek.