Ga naar boven

Totaaloverzicht bijsturing en inzet reserves

Bijsturing van bestaand beleid kan bijgestuurd worden door inzet van reserves indien de reserve gekoppeld is aan het betrokken beleidsveld en budget.

Aanm

Onderwerp

L/B

2020

2021

2022

2023

04.02

Formatie parkeermanagement

L

79

79

79

79

Dekking Onttrekking reserve parkeren P4

B

-79

-79

-79

-79

06.08

Subsidie Rijnlands Architectuur Platform 2020 - 2023 (RAP)

L

40

40

40

40

dekking onttrekking reserve bovenwijkse voorz. Grondbedr. P6

B

-40

-40

-40

-40

06.09

Regisseur bodem en ondergrond

L

80

0

0

0

dekking onttrekking reserve Leids uitvoeringspr LUBO 2016 P6

B

-80

0

0

0

07.07

Risicomanagement- en versterking uitvoerend vermogen Onderwijshuisvesting

L

150

139

93

93

Dekking onttrekking reserve onderwijshuisvesting

B

-150

-139

-93

-93

08.05

Verhoging krediet Indoorsportcentrum

L

-7

-847

-840

119

Storting in reserve afschrijvingen investeringen

L

7

846

840

0

Dekking onttrekking reserve afschrijvingen investeringen

B

0

0

0

-119

10.02

Leerwerkbedrijf (DZB)

L

309

1.147

2.352

3.450

Leerwerkbedrijf (DZB), daling bijzondere baten

B

392

980

1.455

1.888

Leerwerkbedrijf (DZB), opbrengsten externe opdrachten

B

-952

-2.423

-4.036

-5.596

Dekking onttrekking reserve DZB Reserve zachte landing rijksbez. Wsw

L

123

123

0

0

B

128

173

229

258

12.13

Versneld uitleveren mobiele devices (surface pro's)

L

-88

-88

0

0

Dekking onttrekking reserve Informatisering AD

B

88

88

0

0

Totaal

0

0

0

0