Ga naar boven

Inleiding

Voor de periode 2018-2021 zal binnen het programma Veiligheid het volgende beleidsinhoudelijk thema een belangrijke rol spelen:

Opstellen nieuw Integraal Veiligheidsplan (IVP) voor de periode 2019-2022

Onderwerpen die in het nieuwe veiligheidsbeleid om aandacht zullen vragen zijn onder meer aan drugs gerelateerde criminaliteit (drugspanden, drugslaboratoria en hun afvaldumping, de achterdeurproblematiek van coffeeshops), “ondermijnende” criminaliteit (fraudezaken, witwassen van opbrengsten uit criminele activiteiten, vermenging van onderwereld en bovenwereld), aanpak van cybercrime, preventie en bestrijding van polarisering en radicalisering, het voorkomen van sociaal-maatschappelijke onrust, en zorg en opvang voor personen die verward gedrag vertonen.