Ga naar boven

Nieuw beleid

12.01 Versterking Regionale I-Samenwerking (VRIS)
B&W heeft op 14-02-2017 (B en W-nr. 17.0077 Vaststellen Programmakader Versterken Regionale I-Samenwerking (VRIS)) ingestemd met de wens om regionaal de ICT-functie te gaan versterken met een Chief Information Officer (CIO) en een Functionaris Gegevensbescherming. Om dit te kunnen bewerkstelligen is structureel budget nodig dat nog niet binnen de regionale organisaties beschikbaar is. Van de totale kosten betreft deze aanmelding vanzelfsprekend het aandeel van Leiden van € 233.000 in 2018 en € 220.000 vanaf 2019.