Ga naar boven

Bijsturing / inzet reserves

12.07 Extra formatie team Kwaliteit
Dekking komt uit de bedrijfsvoeringreserve Concern.