Ga naar boven

Inleiding

Algemeen
Economie 071, programma Kennisstad, het Masterplan Bio Science Park, het programma Binnenstad en Citymarketing zijn bekende en belangrijke onderdelen van het programma Economie. Met de vele acties in die programmalijnen versterken we de economische structuur van Leiden en de Leidse Regio. Acties gericht op het ondersteunen van starters, MKB-ers, retailers, innovatieve bedrijven en het aantrekken van bedrijven. Of die ondernemers nu op een bedrijventerrein, een winkelcentrum of in de wijken ondernemen. Ook in de periode 2018-2022 investeert het college in de economische ontwikkeling van de stad. In samenwerking met stadspartners en de regio, de vier O’s van Ondernemers, Onderzoeks- en Onderwijsinstellingen en Overheid versterkt het college de economische basis van Leiden.

ESOF: Versterking internationale kennisstad en intensivering samenwerking Universiteit.
Leiden heeft zich, in samenwerking met Den Haag, kandidaat gesteld voor EuroScience Open Forum (ESOF) in 2020. ESOF is een toonaangevend, meerdaags evenement, voor Europese wetenschappers, zakenlieden, media, politici en het publiek, met als doel uitwisseling van kennis en het debat aangaande belangrijke vraagstukken in de wetenschap, technologie, maatschappij en politiek. ESOF biedt de gastheer-stad kansen om top wetenschappers e.a. aan zich te binden. Indien Leiden/Den Haag het bid wint is de stad een jaar lang ‘European City of Science’. Dit zorgt voor een verhoogd profiel op het Europese wetenschapsplatform en draagt daarmee sterk bij aan de ambities van Leiden Internationale Kennisstad. De ESOF bijeenkomst leidt tot grootschalige aandacht in de Europese media en genereert tevens een aanzienlijke economische spin-off door de aanwezigheid van de duizenden deelnemers die vaak worden vergezeld door hun families. De laatste ESOF bijeenkomst trok ca. 4.500 bezoekers en duurde 5 dagen. Eind juni 2017 wordt duidelijk of ESOF2020 aan Leiden i.s.m. Den Haag wordt toegekend.

Ambities
De in de begroting 2017 genoemde beleidsvoornemens en ambities bij de verschillende prestaties worden verder ontwikkeld en uitgevoerd.  In deze kadernota voorziet het college dat de komende jaren op een aantal onderdelen binnen het programma Economie extra inzet nodig is om alle ambities te realiseren. Om te borgen dat belangrijke inspanningen van het programma Binnenstad blijven doorlopen is vanaf 2019 structureel extra budget opgenomen aangezien het huidige programma loopt tot en met 2018. Een risicoreservering is opgenomen voor deelname aan het Proof of Conceptfonds en het Participatiefonds van Innovation Quarter. Beide fondsen zorgen voor stimulering van groei en werkgelegenheid en bedrijvigheid in de regio en kennen een multiplier door deelname van de Provincie, het Rijk en Europa. De economische samenwerking van 14 partners in Economie071 is van groot belang voor de Leidse regio. Op basis van de behaalde resultaten is voortzetting van de samenwerking voor de periode 2018 – 2020 essentieel. Middelen om het samenwerkingsconvenant te verlengen tot 2020 zijn in deze kadernota opgenomen.