Ga naar boven

Inleiding

In de periode 2018-2021 geeft het college verder uitvoering aan de maatregelen die voortvloeien uit de Mobiliteitsnota 2015-2022. Het investeringsprogramma Bereikbaarheid krijgt de komende jaren het karakter van een uitvoeringsprogramma. Lange tijd was bereikbaarheid van Leiden per auto een knelpunt, maar dankzij de investeringen uit het programma Bereikbaarheid verandert dit. Dankzij de Rijnlandroute worden de Churchilllaan en Doctor Lelylaan ontlast; dankzij de “Leidse ring” rijdt er minder verkeer door de binnenstad en door woonwijken, en dankzij parkeergarages op Lammermarkt en Garenmarkt hoeven bezoekers van de binnenstad niet meer lang te zoeken naar een parkeerplaats.

Een groot aantal bussen uit de Breestraat volgt de vernieuwde centrumroute, over Hooigracht-Langegracht. In het komend halfjaar en eerste maanden van 2018 werken we in regionaal verband onze wensen uit voor de nieuwe OV concessie 2020/2022 – 2030/2032.

Voor het fietsverkeer investeert het college in fietsroutes en fietsparkeerplaatsen en onderzoekt het mogelijkheden voor innovatief deelfietsgebruik.

Een Marketingcampagne 'Laat je Leiden' maakt duidelijk dat de stad Leiden goed toegankelijk is met de auto en om gericht te kunnen sturen op het optimaliseren van het gebruik van de parkeermogelijkheden in en rond het centrum. Voor het programma Bereikbaarheid zijn aanvullende investeringen nodig in personele capaciteit. Denk hierbij aan het succesvol uit kunnen voeren van  bereikbaarheidsprojecten, het beheer van verkeersregelinstallaties en de uitvoering van de projecten voor fietsparkeren. Ook voor het beheer van het regionale verkeersprognosemodel en het uitvoeren van verkeersregie is extra menskracht nodig. Voor het opstellen van een toekomstbestendige OV-visie moeten aanvullende plankosten worden gemaakt.

Parkeren
Sinds enkele weken is de nieuwe ondergrondse parkeergarage bij de Lammermarkt geopend. Uw raad stelt de tarieven voor het parkeren op straat en in de eigen garages vast. Het college zou graag een proef starten met dynamische parkeertarieven. Dit betekent dat zij op tijdstippen dat er meer plek is in de parkeergarage lagere tarieven hanteert. Ook kunnen mensen door ruim van tevoren een parkeerplaats te reserveren, bijvoorbeeld bij een gepland bezoek aan het theater, een evenement of een restaurant, korting krijgen op het parkeertarief. Het leidt altijd tot een parkeertarief dat lager ligt of gelijk is aan het tarief dat uw raad heeft vastgesteld. Hoger nooit. Met deze proef met dynamische tarieven willen we de bezettingsgraad van de garage optimaliseren en de instellingen en ondernemers in de stad zoveel mogelijk faciliteren bij het uitoefenen van hun bedrijf en activiteiten. Ook wil het college graag een proef doen met een geselecteerde, kleine groep inwoners in de omgeving van de parkeergarage Lammermarkt. Via de bezoekersapp kunnen zij nu al (tot een jaarlijks maximum) hun visite aanmelden en het parkeergeld voor een auto met een bepaald kenteken betalen. Wij willen kijken in welke mate er te sturen valt dit bezoek van binnenstadsbewoners te faciliteren in de parkeergarage indien er ruimte is. Dit leidt tot minder auto’s op straat. En het bezoek leert de garage kennen. Vanaf begin september, ten tijden van de opening van de winkels in het Aalmarkt gebied en Hudson Bay, start het college de campagne “Laat je leiden”. Bezoekers van winkels, horeca, musea, evenementen en andere partijen kunnen dan hun parkeerplaats reserveren via de website en andere communicatiekanalen van die organisaties. Eventueel kunnen die bedrijven en instellingen het parkeergeld voor hun klant voldoen. Via een app is het parkeersaldo op kenteken (deels) te betalen door bijvoorbeeld de winkel waar een bezoeker kleding heeft gekocht, het restaurant waar iemand heeft gegeten, of is het parkeerkaartje betrokken in de theaterticketprijs. De campagne “Laat je leiden” wordt ook publicitair ondersteunt via diverse media. Tot slot wil het college in de maanden september tot en met eind december dit jaar de eerste 2 uur parkeren op een koopzondag gratis maken en afhankelijk van de resultaten bekijken of deze kortingsactie als instrument vaker kan worden ingezet in de campagne. Deze campagne past in de doelstelling om met name bezoekers uit de regio te verleiden te verleiden ‘kennis te maken’ met de nieuwe garage. De campagne ‘laat je leiden’ en het ontwikkelen van de app worden betaald uit de parkeerreserve. Het doel is optimalisatie van de bezettingsgraad en daarmee het zoveel mogelijk ondersteunen van het (economisch) functioneren van de binnenstad en haar ondernemers en instellingen. Met deze voorgenomen acties geeft het college uitvoering aan de motie “vul de put”  (MotieKB/11)  van 5 juli 2016 .en ziet zij deze motie als afgedaan.