Ga naar boven

Inleiding

In dit programma worden de algemene dekkingmiddelen verantwoord. Dat zijn dekkingsmiddelen die, anders dan specifieke dekkingsmiddelen, niet gekoppeld zijn een bepaalde activiteit, maar die vrij aan te wenden zijn. Voorbeelden zijn: onroerende-zaakbelastig, algemene uitkering van het Rijk, dividend en het financieringsresultaat. Daarnaast verantwoorden we hier een aantal kosten zoals centrale plankosten en bijvoorbeeld taakstellingen die (nog) niet aan programma's zijn toegerekend.

Voor een toelichting op de ontwikkeling van de algemene uitkering verwijzen we naar paragrafen 3.4.2 en 5.4 in deze kaderbrief.

Op diverse plekken in deze kaderbrief hebben wij aangegeven dat de opbrengst voor precario kabels en leidingen van circa € 7,8 miljoen met ingang van 2022 wegvalt. Zie hiervoor o.a. hoofdstuk 1 Leiden in Perspectief en paragraaf 5.1.