Ga naar boven

Totaaloverzicht bijsturing / inzet reserves

Prog.

Nr.

Onderwerp

L/B

2018

2019

2020

2021

9

09.02

Doorontwikkeling Sociale wijkteams

B

-160

-160

0

0

09.03

Kwaliteitsslag aanpak acuut en structureel ernstig geweld (vrouwenopvang)

B

-272

0

0

0

09.04

Multifunctionele accomodaties ten behoeve van maatschappelijke ondersteuning

B

-850

0

0

0

09.06

Structurele inbedding wijkregie

B

-274

-274

-274

0

Totaal 9

-1.556

-434

-274

0

10

10.01

Effect subsidiekorting WSW oud en krimp aantal WSW'ers.

B

-424

-500

-500

0

Totaal 10

-424

-500

-500

0

12

12.07

Extra formatie team Kwaliteit voor implementatie wetgeving in systemen, opgave applicatierationalisatie, digitalisering werkplek en digitaal vergaderen

B

-383

0

0

0

Totaal 12

-383

0

0

0

Eindtotaal

-2.363

-934

-774

0